Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c6/1977 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 6/1977
Platnost od 24.03.1977
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.01.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 16. listopadu 1976 byl v Praze podepsán Protokol o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou během roku 1977. Protokol vstoupil na základě svého článku 2 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1977 a bude platit do 31. prosince 1977.

Přesunout nahoru