Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c3/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1977
Platnost od 21.02.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky

vydal podle § 19 odst. 2 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži (úplné znění č. 38/1971 Sb.), pod čj. HA 736/76/2099/76 Bš ze dne 15. února 1977 opatření, jimž určil odchylně od ust. § 14 cit zákona příslušnost pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů týkajících se výstavby československého úseku plynovodu Orenburg, v nichž jednou ze stran je hlavní dodavatel - Tranzitní plynovod, koncernový podnik Praha nebo některý z jeho vyšších dodavatelů, a to Hydrostav, n. p. Košice, Hutné stavby, n. p. Košice, ČKD Praha, oborový podnik, Praha, Výstavba ostravsko-karvinských dolů, koncernový podnik, Ostrava, Pozemné stavby, n. p. Poprad, Stavoindustria, n. p. Banská Bystrica, Závody průmyslové automatizace, n. p. Praha 5 - Košíře, Průmyslové stavby, n. p. Brno, Pozemní stavby, n. p. Ostrava, Pozemné stavby, n. p. Banská Bystrica a Montážny podnik spojov, n. p. Bratislava.

Podle zmíněného opatření je příslušnou pro projednávání a rozhodování uvedených hospodářských sporů Státní arbitráž pro hlavní město Prahu v Praze.

Uvedené opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 1977.

Do opatření lze nahlédnout u všech státních arbitráží.

Přesunout nahoru