Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c29/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1977
Platnost od 28.12.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, Českou odborovou radou a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 14. prosince 1977 čj. LP/3-201 -14.9.77, jimiž se mění a doplňují směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 22/1970 Ú. v. ČSR, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy.

Směrnice rozšiřují dosud platný předpis o postupu při navrhování a poskytování lázeňské péče na předvolání pro nově doplněné indikace a mění některá ustanovení indikačního seznamu, vydaného jako příloha směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 22/1970 Ú. v. ČSR. Směrnice nabývají účinnosti dne 1. 1. 1978. Jsou uveřejněny v Ústředním věstníku ČSR - částka 9/1977 a lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví, popř. v odborech sociálních věcí a zdravotnictví národních výborů a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru