Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c28/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1977
Platnost od 22.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.07.1987 (o7/c17/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 172 odst. 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 50 písm. e) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou Směrnice ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19.12. 1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče.

Směrnice stanoví nové stravovací jednotky pro obyvatele a svěřence zařízení sociální péče a způsob jejich sledování.

Zrušují se směrnice o nákladech na stravování v zařízeních sociálního zabezpečení čj. XII/1-2160-1.10. 1969 ze dne 10. října 1969, uveřejněné v částce 12/1969 Zpravodaje MPSV ČSR a registrované v částce 8/1971 Sb.

Směrnice nabývají účinnosti v zařízeních sociálního zabezpečení dnem 1. ledna 1978, jsou uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, částka 26/1977 a lze do nich nahlédnout na okresních národních výborech - v odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle ustanovení § 172 odst. 7 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., a podle § 50 písm. e) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a Českou odborovou radou směrnice ze dne 26. února 1982 čj. 221-2160-17. 2. 1982, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19. 12. 1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče. Těmito směrnicemi se zvyšují stravovací jednotky pro obyvatele a svěřence zařízení sociální péče. Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1982, jsou uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, částka 2/1982, řada B a lze do nich nahlédnout na okresních národních výborech - odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle § 172 odst. 7 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 30/1983 Sb.) a podle § 50 písm. d) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 32/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a Českou odborovou radou směrnice ze dne 27. ledna 1984 čj. 31-2160-5.1.1984, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19.12.1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče, registrované v částce 28/1977 Sb., ve znění směrnic ze dne 26. února 1982 čj. 221-2160-17.2.1982, registrované v částce 10/1982 Sb. Těmito směrnicemi se jednotně upravuje výše stravovacích jednotek při zotavovacích táborech, rekreačních pobytech a zájezdech obyvatel a svěřenců zařízení sociální péče. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. března 1984. Budou uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR částka 2/1984, řada B a lze do nich nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na krajských národních výborech na odborech sociálních věcí a pracovních sil a na okresních národních výborech na odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru