Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c26/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1977
Platnost od 15.12.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

vydalo

1. Úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených organizacemi zahraničního obchodu Metalimex a Kerametal, vydaných podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 27/1977 Věstníku FMZO, kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky pro výrobky vyvážené podnikem zahraničního obchodu Metalimex ze dne 25. července 1964.

Úplné znění uvedených základních podmínek dodávky bylo publikováno výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 31/1977 Věstníku FMZO a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a ostatních ústředních orgánech státní správy, jakož i v právních odděleních organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti.

2. Úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených organizacemi zahraničního obchodu Metalimex a Kerametal, vydaných podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených Doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 26/1977 Věstníku FMZO, kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky pro výrobky dovážené podnikem zahraničního obchodu Metalimex ze dne 25. července 1964.

Úplné znění uvedených základních podmínek dodávky bylo publikováno výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 30/1977 Věstníku FMZO a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a ostatních ústředních orgánech státní správy, jakož i v právních odděleních organizací oprávněných k zahraničně obchodní činností.

3. Úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního obchodu Československá keramika, vydaných podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 25/1977 Věstníku FMZO, kterým se mění a doplňuji základní podmínky dodávky výrobků vyvážených Československou keramikou, podnikem zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz keramického zboží v Praze ze dne 25. července 1964.

Úplné znění uvedených základních podmínek dodávky bylo publikováno výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 29/1977 Věstníku FMZO a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a ostatních ústředních orgánech státní správy, jakož i v právních odděleních organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti

4. Úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního obchodu Československá keramika, vydaných podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených Doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 24/1977 Věstníku FMZO, kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky výrobků dovážených Československou keramikou, podnikem zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz keramického zboží v Praze ze dne 25. července 1964.

Úplné znění uvedených základních podmínek dodávky bylo publikováno výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 28/1977 Věstníku FMZO a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a ostatních ústředních orgánech státní správy, jakož i v právních odděleních organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti.

Přesunout nahoru