Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c26/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1977
Platnost od 15.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1981 (o3/c10/1981 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 25. října 1977 čj. II 3-1586/77-7315 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků.

Výnosem se nově upravují podmínky poskytování a výše ročních odměn vedoucím pracovníkům (generálním ředitelům a odborným ředitelům, ředitelům podniků a ostatních hospodářských zařízení a jejich náměstkům), jakož i poskytování mimořádných odměn těmto pracovníkům.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978. Zároveň se zrušuje výnos ze dne 17. listopadu 1975 čj. II/3-1830/75-7315 (reg. v částce 37/1975 Sb.).

Výnos byl zaslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a krajským národním výborům.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, na ministerstvech práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a u krajských národních výborů.

Přesunout nahoru