Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c26/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1977
Platnost od 15.12.1977
Účinnost od 15.12.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 24. zaří 1977 čj. II/5-1428 77-7426 o odměňování pracovníků ústředně řízených vzdělávacích zařízení (resortních institutů).

Výnos se vztahuje na pracovníky ústředně řízených vzdělávacích zařízení v oboru působnosti federálních ústředních orgánů a ústředních orgánů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

Ve výnosu se stanoví, že odměňování pracovníků uvedených zařízení se řídí předpisy, které platí pro odměňování orgánů státní správy.

Pro uvedené pracovníky pozbývá platnosti výnos býv. Státní komise pro techniku ze dne 10. července 1967 čj. 24 083/5160/1967, kterým se vydává platový řád pro pracovníky centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové základny a organizaci technického a technickoekonomického charakteru (reg. v částce 38/1967 Sb.), ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

Výnos byl rozeslán všem federálním ústředním orgánům a ústředním orgánům republik. Do výnosu lze nahlédnout u ministerstev práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru