Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c26/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1977
Platnost od 15.12.1977
Účinnost od 01.10.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 3/1977 ze dne 28. 9. 1977 čj. 203/858 77, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1976 o poskytování zvláštních čtvrtletních odměn dělníkům vybraných povolání ve strojírenských organizacích na území hlavního města Prahy.

Výnosem byl rozšířen okruh vybraných povolání při strojním obrábění kovů, ve kterých se poskytuji podle ustanovení výnosu FMHTS č. 3/1976 zvláštní čtvrtletní odměny.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1977. Je registrován ve Zpravodaji FMHTS č. 9/1977 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, jemu podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek, v organizacích jim přímo řízených a dále v odborech ekonomiky práce všech strojírenských organizací resortu hutnictví a těžkého strojírenství majících pracoviště vybraných povolání na území hlavního města Prahy.

Přesunout nahoru