Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c26/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1977
Platnost od 15.12.1977
Účinnost od 01.09.1977
Zrušeno k 01.01.1982 (o3/c34/1981 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydala podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 2/1977 ze dne 1. září 1977, kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1973 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství ze dne 7. 6. 1973 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 7/1975.

Výnos nabyl účinnosti v organizacích, ve kterých je uplatněna soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. 5. 1973 č. 128, dnem 1. září 1977; v ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo.

Do výnosu lze nahlédnout na obou federálních ministerstvech, jim podřízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích přímo řízených těmito ministerstvy.

Přesunout nahoru