Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c24/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1977
Platnost od 23.11.1977
Účinnost od 23.11.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků chemického, papírenského, sklářského průmyslu a tisku

1. výnos č. 2001-81/5. odd. ze dne 15. prosince 1975 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna,

Pro dělníky, na něž se vztahuje výnos ze dna 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 , pozbyl platnosti výnos ze dne 15. prosince 1975 čj. 2001-81/5. odd. o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 24/1977 Sb.).

2. výnos čj. 2002-81/5.odd. ze dne 15. prosince 1975 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos čj. 11 053-81/5. odd.-1979 ze dne 29. května 1973, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 2002-81/5. odd. 1975 ze dne 15. prosince 1975, o odměňování technickohospodářských pracovníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna, registrovaný v částce 24/1977 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1979. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 9. září 1982 čj. 6845-FS/5-1982, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. prosince 1975 čj. 2002-81 5. odd. o odměňování technickohospodářských pracovníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 24/1977 Sb)., ve znění výnosu ze dne 29. května 1979 čj. 11 053-81/5. odd.-1979 (reg. v částce 18/1979 Sb.).

Výnosy nabývají účinnosti dnem, který urči federální ministerstvo národní obrany.

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru