Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c24/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1977
Platnost od 23.11.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.04.1997 (13/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 24 písm. d) zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany, federálním ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 7. listopadu 1977 č. SM 1976/77-23, kterým se vydávají „Směrnice o předcházení škodám a vypořádání škod způsobených bojovou technikou ozbrojených sil na pozemních komunikacích“.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978 a byl publikován ve Věstníku dopravy č. 22 za dne 30. listopadu 1977.

Zrušují se „Směrnice o vypořádání škod způsobených vozidly ozbrojených sborů na pozemních komunikacích“ ze dne 28. května 1983 čj. 17 068/63-10, uveřejněné v částce 14 ročníku 1963 Sbírky směrnic pro národní výbory.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy - odboru pozemních komunikací, ministerstvu vnitra ČSR - správě pro dopravu, ministerstvu vnitra SSR - správě dopravy a krajských a okresních národních výborech - odborech dopravy.

Přesunout nahoru