Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c21/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1977
Platnost od 31.10.1977
Účinnost od 31.10.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 29. července 1977 čj. 11 011/77-Va/3 o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice.

Tento výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky dnem, který určí ministerstvo kultury České socialistické republiky, a v organizacích řízených nebo spravovaných národními výbory dnem, který určí příslušný krajský národní výbor (Národní výbor hl. m. Prahy).

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti:

1 výnos ministerstva kultury a informací ze dne 29. března 1968 čj. 6399/68 o úpravě platových poměrů pracovníků knihkupectví, prodejen a výstavních síní některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informací ( reg. v částce 17/1968 Sb.);

2 výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 13. září 1972 čj. 13 667/72-V/2 o úpravě platových poměrů obchodně provozních pracovníků v restauračních a ubytovacích zařízeních s komerčním provozem (reg. v částce 26/1972 Sb.);

3. výnos ministerstva kultury a informací ze dne 29. prosince 1967 čj. 15 407/67 o úpravě platových poměrů provozních pracovníků ve stravovacích a ubytovacích zařízeních kulturních fondů a ideových svazů (reg. v částce 7/1968 Sb.);

4. ustanovení § 5 odst. 1 věta druhá vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru;

5. vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách;

6. vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, odborech kultury KNV a Národního výboru hl. m. Prahy, národních podnicích KNIHA, Středočeském nakladatelství a knihkupectví v Praze a národním podniku Zahraniční literatura v Praze.

Přesunout nahoru