Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c21/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1977
Platnost od 31.10.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 11. července 1977 čj. 6085/77-VI/2 o zřízení státní přírodní rezervace „Na loučkách“, a to k ochraně typického krušnohorského rašeliniště s význačnou květenou a s kříženci kosodřeviny.

Výnos o zřízení státní přírodní rezervace spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u ministerstva kultury ČSR, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, u Severočeského krajského národního výboru, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem a u Okresního národního výboru v Chomutově.

Přesunout nahoru