Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c21/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1977
Platnost od 31.10.1977
Účinnost od 01.09.1977
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos za dne 16. srpna 1977 čj. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům.

Výnos se vztahuje na socialistické organizace, jejichž pracovníkům poskytují zdravotnické služby závodní obvodní lékaři.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1977. Byl zaslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům.

Do výnosu lze nahlédnout u federálního ministerstva práce i sociálních věcí, ministerstev práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstev zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a u krajských národních výborů.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 7. prosince 1983 čj. 314-5901-3120,051083, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 8. 1977 čj. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům. Výnos se vztahuje na důlní organizace v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky a federálního ministerstva hutí a těžkého strojírenství, jejichž pracovníkům poskytují služby závodní obvodní lékaři, hygienici, odborní pracovníci hygienických stanic z úseku hygieny práce a pracovního lékařství a posudkoví lékaři. Výnos nabyl účinnosti 7. prosince 1983. Byl zaslán příslušným federálním ústředním orgánům, ministerstvům práce a sociálních věcí republik a ministerstvům zdravotnictví republik. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvu práce a sociálních věcí SSR, ministerstvu zdravotnictví ČSR a ministerstvu zdravotnictví SSR.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvy zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 18. ledna 1988 čj. 514-36671-5144,131187, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 8. 1977 čj. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům, ve znění výnosu ze dne 7. prosince 1983 čj. 314-5901-3120,051083. Výnosem se umožňuje nově poskytovat odměny také dalším zdravotnickým pracovníkům v jaderných elektrárnách. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1988. Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru