Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c20/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1977
Platnost od 28.10.1977
Účinnost od 01.10.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči, výnos ze dne 18. srpna 1977 čj. FM 015-664/1977, jímž se stanoví veterinární podmínky pro dovoz, průvoz a vývoz zvířat, potravin a surovin živočišného původu a krmiv, popřípadě předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz.

Tímto výnosem se upravují zejména základní (obecné) veterinární podmínky pro dovoz, průvoz a vývoz zvířat, potravin a surovin živočišného původu a krmiv, popřípadě předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz, povinnosti dovozců (průvozců, vývozců) obchodního i neobchodního zboží podléhajícího veterinární kontrole, povinnosti dopravců zboží podléhajícího veterinární kontrole, povinnosti příjemců zboží podléhajícího veterinární kontrole, provádění veterinárních kontrol ve vstupních (výstupních) místech a v místech určení a bližší (zvláštní) veterinární podmínky pro dovoz a průvoz jednotlivých druhů zboží podléhajícího veterinární kontrole (pro dovoz zvířat, pro mezinárodní výměnu spermatu a oplodněných vajíček hospodářských zvířat, pro průvoz zvířat, pro dovoz potravin a surovin živočišného původu, pro dovoz krmiv).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1977.

Do výnosu, který bude uveřejněn ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik, lze nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy, na státních veterinárních správách ministerstev zemědělství a výživy republik, na krajských odděleních státní veterinární správy ministerstva zemědělství a výživy republiky (v České socialistické republice) a na krajských veterinárních zařízeních (ve Slovenské socialistické republice), jakož i na okresních (městských) veterinárních zařízeních.

Přesunout nahoru