Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c20/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1977
Platnost od 28.10.1977
Účinnost od 28.10.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

1. výnos čj. 4500-81/5-1977 ze dne 25. května 1977 o odměňování dělníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení,

Pro dělníky, na které se vztahuje ýnos ze dne 8. února 1982 čj. 1450-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4500-81/5-1977 o odměňování dělníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (reg. v částce 20/1977 Sb.).

2. výnos čj. 4501-81/5-1977 ze dne 25. května 1977 o odměňování technickohospodářských pracovníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení,

Federální ministerstvo národní obrany vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ČSLA výnos čj. 8280-81/5. odd.-1978 ze dne 20. září 1978, kterým se mění a doplňuje výnos čj. 4501-81/5-1977 ze dne 25. května 1977 o odměňování technickohospodářských pracovníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, registrovaný v částce 20/1977 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1978. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos ze dne 18. prosince 1979 čj. 11 850-81/5-1979, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4501-81/5 1977 o odměňování technickohospodářských pracovníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, reg. v částce 32/1978 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 3. května 1982 čj. 1470-FS/5-1981, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4501/81-5-1977 o odměňování technickohospodářských pracovníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (reg. v částce 20/1977 Sb.).

3. výnos čj. 4502-81/5-1977 ze dne 25. května 1977 o odměňování obchodně provozních pracovníků u vojenských lázeňských a rekreačních zařízení,

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos ze dne 24. července 1980 čj. 3723-FS/5-1980, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4502-81/5-1977, o odměňování obchodně provozních pracovníků u vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, reg. v částce 20/1977 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 1. září 1982 čj. 6770-FS/5-1982, pozbývají platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4502-81/5-1977 o odměňování obchodně provozních pracovníků u vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (reg. v částce 20/1977 Sb.).

4. výnos čj. 4601-81/5-1977 ze dne 25. května 1977 o odměňování podílovou mzdou u vojenských lázeňských a rekreačních zařízení.

Výnosy nabývají účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo národní obrany.

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru