Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c20/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1977
Platnost od 28.10.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a § 29 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu pro povolání v učebním poměru (učňovský zákon), dne 31. srpna 1977 pod čj. 24 241/77-24 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice pro domovy mládeže spravované národními výbory.

Směrnicemi se vymezuje činnost domovní rady Socialistického svazu mládeže jako zástupce žáků žijících v domově mládeže.

Směrnice nabývají účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů ČSSR. Jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1977, sešit 9, do kterého lze nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru