Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c16/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1977
Platnost od 10.08.1977
Účinnost od 01.09.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo

1. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníku ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev,

a) výnos č. 2/1976 ze dne 22. července 1976, kterým se mění a doplňuje výnos č. 2 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 2/1974 ze dne 22. listopadu 1974

Výnos č. 2/1976 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 8 1974 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1974 téhož ministerstva ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.).

Výnos č. 2/1976 nabývá účinností dnem 1. září 1976 v organizacích, pro než platí výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosu č. 2/1974 téhož ministerstva.

V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor.

Výnos č. 2/1976 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 16/1976);

b) výnos č. 3/1976 ze dne 22. července 1976, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích průmyslné výroby a ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 3/1974 ze dne 22. listopadu 1974.

Výnos č. 3/1976 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 9/1974 Sb.). ve znění výnosu č. 3/1974 téhož ministerstva ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.).

Výnos č. 3/1976 nabývá účinnosti dnem 1. září 1976 v organizacích, pro něž platí výnos č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosu č. 3/1974 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor.

Výnos č. 3/1976 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 16/1976);

c) výnos č. 4/1976 ze dne 31. srpna 1976, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v posobnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a organizacích stavební výroby, řízených národními výbory v České socialistické republice, ve znění výnosu č. 1/1976 ze dne 31. března 1976.

Výnos č. 4/1976 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 1 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a příloh k němu (reg. v částce 8/1974 Sb.), ve znění výnosu č. 1/1976 téhož ministerstva ze dne 31. 3 1976 (reg. v částce 15/1976 Sb.).

Výnos č. 4/1976 nabývá účinnosti dnem 1. září 1976 v organizacích, v nichž platí výnos č. 1 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6.1973, ve znění výnosu č. 1/1976 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor.

Výnos č. 4/1978 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 16/1976):

Přesunout nahoru