Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c15/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1977
Platnost od 25.07.1977
Účinnost od 01.07.1977
Zrušeno k 16.12.1982 (o5/c35/1982 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb. (rozpočtová pravidla republiky) za použití výjimky podle § 14 odst. 3 téhož zákona pod čj. 251/14 020/77 dne 24. června 1977 a k provedení úprav soustavy ekonomických nástrojů plánovitého řízení zemědělství pro období od roku 1977 směrnice pro tvorbu a použití finančních rezerv v odvětvi zemědělství, které nabyly účinnosti dnem 1. července 1977.

Směrnice budou uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 9/1977 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu financí ČSR.

Ministerstvo financí České socialistické republiky vydalo podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb (rozpočtová pravidla republiky), za použití výjimky podle § 14 odst. 3 téhož zákona, pod čj. 251/1341/80 směrnice, kterými se mění směrnice ministerstva financí ČSR pro tvorbu a použití finančních rezerv v odvětví zemědělství a nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1980, přičemž jejich ustanoveními se řídí poskytování příspěvku z fondu na škody které vznikly od 1. ledna 1980. Směrnice upravují procentní výši nepojistitelných škod, na jejichž krytí lze přiznat příspěvek z fondu nepojistitelných škod. Směrnice budou uveřejněny ve Finančním zpravodaji č 3/1980 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu financí ČSR a ve finančních odborech ONV

Přesunout nahoru