Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c15/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1977
Platnost od 25.07.1977
Účinnost od 01.07.1977
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo spojů

vydalo podle § 8 odst. 4 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, v dohodě s federálním ministerstvem financí a s dalšími ústředními orgány výnos ze dne 9. června 1977 čj. 5914/1977-R/1, jimž se vydává Poplatkový řád pro neveřejné radiokomunikační služby.

„Poplatkový řád“ upravuje vybírání poplatků za vysílací rádiové stanice povolené podle § 5 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb. Výnosem se ruší Poplatkový řád pro neveřejné radiokomunikační služby vydaný výnosem Federálního výboru pro pošty a telekomunikace ze dne 31. 7. 1969 čj. 27 315/1969-R/1 (registrován v částce 34/1969 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1977. Je uveřejněn jako samostatná příloha Věstníku federálního ministerstva spojů v částce 25/1977, do kterého lze nahlédnout u každé pošty a každé organizace spojů.

Přesunout nahoru