Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c15/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1977
Platnost od 25.07.1977
Účinnost od 01.07.1977
Zrušeno k 19.07.2000 (202/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo spojů

vydalo v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 5 odst. 3 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, a podle § 79 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1070 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos čj. 6002/1977 ze dne 3. června 1977, jimž se mění a doplňuje Předpis o zkouškách palubních radiooperatérů čj. 7574/73-R/1 ze dne 5. července 1973, registrovaný v částce 28/1973 Sb.

Výnos zavádí tzv. omezené vysvědčení radiotelefonisty a stanoví, že vysvědčení vydaná podle Předpisu o zkouškách palubních radiooperatérů platí napříště pět let (namísto dosavadních tří roků). Pokud jde o vysvědčení vydaná před 1. lednem 1974, pozbyla platnosti dnem 31. 12. 1976, ale mohou být vyměněna za nová vysvědčení, jestliže o to jejich majitelé písemně požádají do 31. 12. 1977 a prokáží-li, že v posledních pěti letech pracovali alespoň jeden rok jako radiooperatéři u stanic, k jejichž obsluze je příslušný druh vysvědčení opravňuje.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1977 a je uveřejněn v částce 26/1977 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a každé organizace spojů.

Přesunout nahoru