Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c15/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1977
Platnost od 25.07.1977
Účinnost od 25.07.1977
Zrušeno k 28.11.1978 (o12/c31/1978 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství podle § 85 odst. 1 a 2 zákoníku práce výnos ze dne 1. června 1977 čj. MH-811/217/1977 o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v organizacích místního hospodářství.

Výnos stanoví postup organizací místního hospodářství při určování nerovnoměrně rozvržené pracovní doby pracovníkům vykonávajícím práce, jejichž potřeba je v průběhu kalendářního roku rozdílná, rozsah nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a práce, jejichž potřeba je v průběhu kalendářního roku rozdílná.

Výnos nabývá účinností dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství; lze do něho nahlédnout v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru