Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c14/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1977
Platnost od 15.07.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vydalo dne 31. května 1977 pod čj. 16 761/77-25 podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, a podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky, jimiž se stanoví zásady pro brannou výchovu na vysokých školách.

Směrnice upravují systém a formy branné výchovy, obsah branné výchovy a její organizační, materiální, technické a finanční zabezpečení.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1977 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1977, sešit 6, do kterého lze nahlédnout ve všech školách a v odborech školství okresních a krajských národních výborů.

Přesunout nahoru