Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c14/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1977
Platnost od 15.07.1977
Účinnost od 15.07.1977
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s ministerstvem zdravotnictví ČSR a se souhlasem Českého výboru odborového svazu pracovníků školství a vědy a Českého výboru odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 15. dubna 1977 čj. 12 000/77-42, kterým se mění a doplňuje pracovní řád pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních, spravovaných národními výbory ze dne 19. července 1971 čj. 16 300/71-132 (Věstník MŠ a MK 1971, str. 113, reg. č. 27/1971 Sb.).

Uvedený výnos zpřesňuje ustanovení pracovního řádu o hodnocení pracovníků a o ukládání kárných opatření.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1977 seš. 5, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních národních výborů a u ředitelství škol.

Přesunout nahoru