Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o24/c11/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1977
Platnost od 15.06.1977
Účinnost od 15.06.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 4. ledna 1977 čj. MH-15/217/1977 o stanovení pracovní doby řidičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích místního hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámeni ve Sbírce zákonů. V organizacích, v nichž není zavedena soustava odměňování podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 4. června 1974 č. 193 a usnesení vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 9. července 1974 č. 211, o zásadách a postupu racionalizace práce a mzdových soustav v dalších odvětvích, lze podle něho postupovat ode dne zavedení této soustavy odměňování.

Dnem nabytí účinnosti výnosu se na řidiče a závozníky silničních motorových vozidel v organizacích místního hospodářství, v nichž je zavedena zmíněná soustava odměňování, nevztahují tyto předpisy:

1. příloha č. 2 vyhlášky č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů,

2. příloha č. 2 výnosu ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 čj. 30 532/68-21 o mzdových podmínkách řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů místních dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy, registrovaného v částce 1/1969 Sb.,

3. příloha č. 5 výnosu ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 21. května 1975 čj. MH-849 203/1975 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství; lze do něho nahlédnout v odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy a okresních národních výborů.

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a se slovenským výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 21. května 1979 čj. MH-655/217/1979, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 4. ledna 1977 čj. MH-15/217/1977 o stanovení pracovní doby řidičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 11/1977 Sb.).
Výnosem se mění ustanovení výnosu ze dne 4. ledna 1977 čj. MH-15/217/1977 o pracovní pohotovosti řidičů a doplňují se ustanovení o rozsahu pracovní doby a nepřetržitého odpočinku v týdnu. Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů. Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství; lze do něho nahlédnout v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru