Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c10/1977 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1977
Platnost od 23.05.1977
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 01.05.1990 (106/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky

vydal podle § 19 odst. 2 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži (úplné znění č. 38/1971 Sb.), pod čj. HA 156-77) a ze dne 27. 4. 1977 opatření, kterým byla určena pro projednávání a rozhodování předsmluvních sporů a sporů o práva z odpovědnosti za vady týkající se investiční výstavby elektráren příslušnou Státní arbitráž Československé socialistické republiky.

Opatření se vztahuje na spory mezi investorem a jeho dodavateli, mezi dodavateli investora a jejich dalšími dodavateli a mezi těmito dalšími dodavateli a jejich dodavateli rozhodujících poddodávek; otázku, zda jde o rozhodující poddodávku, posoudí v případě různosti názoru státní arbitráž Československé socialistické republiky.

Organizace podávají arbitrážní žádost prostřednictvím krajské státní arbitráže podle místa, kde se investiční výstavba uskutečňuje. U dodávek z dovozu, je-li aspoň jednou ze stran organizace pověřená prováděním zahraničního obchodu, podávají organizace arbitrážní žádost prostřednictvím státní arbitráže, která vykonává působnost krajské státní arbitráže pro území hlavního města Prahy nebo pro území hlavního města SSR Bratislavy, a to podle sídla organizace pověřené prováděním zahraničního obchodu.

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1977

Do opatření lze nahlédnout u všech statuích arbitráží.

Přesunout nahoru