Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb

Částka 25/1977
Platnost od 12.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

83

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 9. prosince 1977,

kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 259 odst. 4, § 268 odst. 2 a § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku, ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, se nahrazuje tímto novým zněním:

Příloha

Nákupní organizace zemědělských výrobků - § 5 odst. 1

Výrobek Nákupní organizace
1. Obiloviny včetně kukuřice v ČSR: - podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup,
Praha (dále jen "podniky trustu ZZN Praha");
v SSR: - podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie
a nákup, Bratislava (dále jen "podniky trustu PZN,
Bratislava").
2. Luštěniny jedlé v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha,
- organizace Českého svazu spotřebních družstev, Praha
(dále jen "organizace ČSSD, Praha");
v SSR: - podniky trustu PZN, Bratislava,
- organizace Slovenského zväzu spotrebných družstiev,
Bratislava (dále jen "organizace SZSD Bratislava").
3. Luštěniny krmnév ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava.
4. Olejniny (s výjimkou máku)v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava.
5. Mák v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava,
- organizace SZSD, Bratislava.
6. Brambory konzumní v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha,
- závody oborového podniku Mrazírny, Praha
(dále jen "závody OP Mrazírny, Praha"),
- závody oborového podniku Škrobárny, Havlíčkův Brod,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN, Bratislava,
- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou, Bratislava,
- podniky trustu Liehovary a konzervárne, Bratislava
(dále jen "podniky trustu LIKO, Bratislava"),
- organizace SZSD, Bratislava.
7. Brambory průmyslové v ČSR:- závody oborového podniku Škrobárny, Havlíčkův Brod,
- podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu LIKO, Bratislava,
- podniky trustu PZN, Bratislava.
8. Seno, sláma, úsušky pícnin
a píce pro výrobu úsušků
v ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava.
9. Cukrovka v ČSR: - podniky trustu Cukrovarnický průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava.
10. Čekanka v ČSR:- podniky trustu Tukový průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava.
11. Stonky lnu a stonky konopí v ČSR:- závody národního podniku Českomoravský len, Humpolec;
v SSR:- podniky trustu Slovakotex, Trenčín.
12. Chmelv ČSR: - oborový podnik Chmelařství, Žatec;
v SSR:- oborový podnik Chmelařství, Žatec.
13. Plody kořeninové v ČSR: - podniky trustu Konzervárny a papriky lihovary, Praha
(dále jen "podniky trustu KOLI, Praha");
v SSR:- podniky trustu LIKO, Bratislava.
14. Tabákv ČSR:- závody oborového podniku Československý tabákový
průmysl, Kutná Hora;
v SSR:- závody oborového podniku Československý tabakový
priemysel, Bratislava.
15. Sláma čiroku metlového v ČSR: - organizace Českého svazu výrobních družstev,
Praha;
v SSR:- organizace Slovenského zväzu výrobných družstiev,
Bratislava.
16. Prázdné makovicev ČSR:- podniky trustu ZZN, Praha,
- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu PZN, Bratislava,
- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec,
- organizace SZSD, Bratislava.
17. Zelenina a ovocev ČSR:- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha,
- závody OP Mrazírny, Praha,
- organizace ČSSD, Praha,
- společné zemědělské podniky, jen pro vlastní zpracování;
v SSR:- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou, Bratislava,
- podniky trustu LIKO, Bratislava,
- podniky trustu Cukor-cukrovinky, Bratislava,
- organizace SZSD, Bratislava,
- Agrokomplex Nitra, jen pro vlastní zpracování,
- společné zemědělské podniky, jen pro vlastní zpracování.
18. Moštové hrozny v ČSR:- vinařské závody trustu Pivovary révy vinné a sladovny, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha,
- Družstevní vinné sklepy, Hodonín,
- společné zemědělské podniky, podle zvláštního pověření;
v SSR:- závody oborového podniku Vinárske závody, Bratislava,
- podniky trustu LIKO, Bratislava.
19. Lesní plody v ČSR: - organizace ČSSD, Praha,
- závody podniků Středočeské, Jihočeské, Západočeské,
Severočeské, Východočeské, Jihomoravské a Severomoravské
státní lesy (dále jen "závody podniků Státní lesy"),
- závody OP Mrazírny, Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha;
v SSR:- organizace SZSD, Bratislava,
- závody podniků Západoslovenské, Stredoslovenské
a Východoslovenské štátne lesy (dále jen "závody podniků
Štátne lesy"),
- podniky trustu LIKO, Bratislava.
20. Houby v ČSR: - organizace ČSSD, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha,
- závody oborového podniku Sempra, Praha,
- závody OP Mrazírny, Praha,
- závody podniků Státní lesy;
v SSR:- organizace SZSD, Bratislava,
- závody podniků Štátne lesy,
- podniky trustu LIKO, Bratislava.
21. Kořenív ČSR:- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou, Praha,
- podniky trustu KOLI, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR:- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou, Bratislava,
- organizace SZSD, Bratislava.
22. Léčivé rostliny v ČSR:- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav;
v SSR:- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec.
23. Jatečný skot, jatečná prasata, jatečná telata v ČSR: - podniky trustu Masný průmysl, Praha,
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
24. Jatečné ovce a jehňata v ČSR: - podniky trustu Masný průmysl, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava,
- organizace MOVIS, Holič,
- organizace SZSD, Bratislava.
25. Jatečné kozyv ČSR:- podniky trustu Masný průmysl, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
26. Jatečné koně a jatečná hříbata v ČSR:- podniky trustu Masný průmysl, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mäsový priemysel, Bratislava.
27. Jatečná drůbež v ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- závody oborového podniku Státní rybářství, České
Budějovice (dále jen "závody OP Státní rybářství,
České Budějovice");
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
28. Zvěřina v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- organizace ČSSD, Praha,
- hospodářská zařízení Českého mysliveckého svazu;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- organizace SZSD, Bratislava.
29. Živá zvěřv ČSR: - hospodářská zařízení Českého mysliveckého svazu, Praha,
- závody podniků Státní lesy;
v SSR: - hospodářská zařízení Slovenského poľovníckeho
zväzu, Bratislava,
- závody podniků Štátne lesy.
30. Jateční králíci v ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO, Nitra,
- organizace SZSD, Bratislava.
31. Ryby, rybí násady, plůdek, jikry a raci v ČSR:- závody OP Státní rybářství, České Budějovice,
- organizace ČSSD, Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- hospodářská zařízení Slovenského zväzu rybárov, Žilina,
- organizace SZSD, Bratislava.
32. Kůžev ČSR:- oborový podnik KARA, Trutnov,
- Zverimex, Praha,
kůže z farmářsky chovaných králíků, dále kůže
z divokých kožišinových zvířat, jehnětiny a skopovice
od svých členů,
- krajské podniky Sběrné suroviny,
kůže z farmářsky chovaných domácích králíků, kůže
z divokých kožišinových zvířat, jehnětiny a skopovice
od jednotlivě hospodařících rolníků;
v SSR:- oborový podnik KARA, Trutnov,
- organizace Chovprodukt, Galanta a Slovmink, Matúškovo,
kůže z farmářsky chovaných kožišinových zvířat
(tj . norků, lišek, pesců a nutrií) od svých členů - jednotlivě
hospodařících rolníků,
- krajské podniky Zberné suroviny,
kůže z farmářsky chovaných
domácích králíků, kůže z divokých kožišinových zvířat,
jehnětiny a skopovice od jednotlivě hospodařících rolníků.
33. Mléko (smetana)v ČSR: - podniky trustu Mlékárenský průmysl, Praha;
v SSR: - podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava,
- Potravinársky kombinát, národný podnik, Trebišov.
34. Ovčí hrudkový sýr, míchaný
hrudkový sýr a ovčí mléko
v ČSR: - podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava;
v SSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel, Bratislava.
35. Slepičí vejce v ČSR:- podniky trustu Drůbežářský konzumní průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
36. Ovčí vlnav ČSR: - podniky trustu ZZN, Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN, Bratislava.
37. Včelí med, včelí vosk a ostatní
výrobky z chovu včel
v ČSR: - organizace ČSSD, Praha;
v SSR: - organizace SZSD, Bratislava.
38. Chovný a užitkový skot, prasata, ovcev ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky, Praha;
v SSR: - podniky trustu Štátne plemenárske podniky, Bratislava.
39. Chovná drůbežv ČSR: - podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- závody OP Státní rybářství, České Budějovice;
v SSR: - podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
40. Užitková drůbežv ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha,
- závody OP Státní rybářství, České Budějovice;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO, Nitra,
- Spoločný družstevný liahárenský podnik , Nitra.
41. Užitková hříbata v ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky, Bratislava.
42. Užitkoví koněv ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky, Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky, Bratislava.
43. Selata a běhouni v ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky, Praha,
- závody oborového podniku Velkovýkrmny, Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava,
- závody oborového podniku Veľkovýkrmne, Palárikovo.
44. Násadová vejcev ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl, Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel, Bratislava.
45. Osivo, sadba a školkařské výpěstkyv ČSR i v SSR organizace pověřené podle zvláštních předpisů. 44)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Nagr v. r.

Poznámky pod čarou

44) Zákon č. 61/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 62/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru