Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1977 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži

Částka 24/1977
Platnost od 23.11.1977
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 12. listopadu 1977,

kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 23 odst. 4 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:


Čl. I

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 17. května 1976 č. 99/1976 Sb., o vodní stráži, se doplňuje takto:

Za § 4 se vkládá § 4a, který zní:

"§ 4a

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky může pro pracovníky vodohospodářských orgánů, vykonávající vodohospodářský dozor, pracovníky Státní vodohospodářské inspekce a pracovníky státních vodohospodářských organizací řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kteří vykonávají funkci vodní stráže, zavést stejnokroj a označení na stejnokroji podle jednotných zásad stanovených ministrem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky. Součástí označení stejnokroje je státní znak.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Přesunout nahoru