Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1977 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.

Částka 19/1977
Platnost od 27.09.1977
Účinnost od 01.10.1977
Zrušeno k 01.01.1985 (91/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

60

VYHLÁŠKA

Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 2. září 1977,

kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 ve vztahu k § 71 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb., se mění takto:

V § 10 se vypouští odstavec 2.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1977.


Ministr spravedlnosti ČSR: JUDr. Němec v. r.

Ministr zdravotnictví ČSR: prof. MUDr. Prokopec, CSc. v. r.

Přesunout nahoru