Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 33/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977

Částka 10/1977
Platnost od 23.05.1977
Účinnost od 23.05.1977
Zrušeno k 02.04.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

33

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 18. května 1977

o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:


§ 1

Dnem 1. července 1977 se vydávají do oběhu mince po 5 haléřích vzoru 1977 (dále jen "pětihaléře").

§ 2

(1) Pětihaléře se razí ze slitiny hliníku a hořčíku. Hmotnost (váha) pětihaléře je 0,75 g. Průměr pětihaléře je 16,2 mm, jeho hrana je hladká.

(2) Při ražbě pětihaléřů je dovolena odchylka v hmotnosti (váze) nahoru i dolů 25/1000.

(3) Na líci pětihaléře je státní znak Československé socialistické republiky, v opise do kruhu zleva je název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Rok výroby je uveden pod státním znakem dole.

(4) Na rubu pětihaléře je označení hodnoty velkou číslicí "5" a písmenem "h" pod ní. Uprostřed nad číslicí "5" je umístěna pěticípá hvězda. Autorem návrhu na pětihaléř je akademický sochař František David, jehož značka "D" je umístěna vlevo od písmene "h" těsně pod číslicí "5".

§ 3

Mince po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962 zůstávají nadále dočasně v oběhu.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.


Přesunout nahoru