Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara

Částka 6/1977
Platnost od 24.03.1977
Účinnost od 24.03.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 11. března 1977

o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) K 300. výročí úmrtí grafika a rytce Václava Hollara se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.

(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá hmotnost (váha) stokoruny je 15 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé hmotnosti (váze) 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 33 mm, na její hraně je opakující se vlis vlnovky a tečky.

(3) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva dolů v neuzavřeném kruhu název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "100 Kčs" je umístěno ve dvou řádcích uprostřed pod státním znakem. Autorem návrhu na lícní stranu pamětní stříbrné stokoruny je akademický sochař František David, jehož značka "D" je umístěna vedle pravého dolního rohu pavézy.

(4) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Václava Hollara v levém profilu. Jeho jméno je umístěno v opise vlevo, letopočty "1677 - 1977" ve dvou řádcích vlevo v úrovni límce. Autorem návrhu na rubovou stranu pamětní stříbrné stokoruny je Jan Mlýnek, jehož značka "M" je umístěna pod portrétem.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.


Přesunout nahoru