Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

11

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskové chyby

ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 132/1976 Sb.,o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, českého vydání

V článku 35 Úmluvy došlo nedopatřením tiskárny k nesprávnému znění úvodních tří řádků.

Text má správně znít:

"Tato Úmluva vstoupí v platnost prvního dne třetího kalendářního měsíce po uložení třetí listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení podle článku 30."

Redakce

Přesunout nahoru