Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

Částka 31/1977
Platnost od 30.12.1977
Účinnost od 01.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

104

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 22. prosince 1977,

kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

Federální ministerstvo dopravy stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť se mění takto:

1. Nadpis Části druhé zní:

"ČÁST DRUHÁ

Řízení letového provozu ČSSR".

2. V § 3 se slova "Správa dopravních letišť" nahrazují slovy "organizace Řízení letového provozu ČSSR".

3. V § 4 se slova "Správě dopravních letišť" nahrazují slovy "organizace Řízení letového provozu ČSSR" a vypouštějí se odstavce b) a c); dosavadní odstavec d) se označuje jako b).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Přesunout nahoru