Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c33/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1976
Platnost od 28.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21 1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

6. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „11 Nák“ (Č. Vk 2759/77 ze dne 22. července 1976).

Výnosem se mění a doplňují uvedené směrnice zejména v návaznosti na zavádění automatizovaného zpracovatelského systému (AGIS) od 1. 1. 1977 a na úpravy organizační struktury sociálně ekonomických skupin (sektorů), v nichž se nově sleduje nákup zemědělských výrobků.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977; byl uveřejněn pod poř. č. 8 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, roč. 1976, částka 11-12;

11. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „14 VO“ (Č. Vk 2770/77 ze dne 27. července 1976).

Výnosem se v důsledku zavedení pasportizace sítě závodního stravování upravují některé otázky související s vykazováním údajů v této oblasti, dále se doplňuje dosavadní úprava na úseku maloobchodní bilance a mění se některá ustanovení týkající se výkazu „Příloha k MOb 3-04 (01) Přímý nákup maloobchodu podle dodavatelských resortů“.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 13 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, roč. 1976, částka 11-12; nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977;

12. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „18 Nem Or“ (Č. Vk 2771/77 ze dne 27. července 1976).

Výnosem se mění a doplňují některá ustanovení směrnic „18 Nem Úr“ k výkazu Úr 2-02 (01) za úsek pracovní neschopnost a úrazovost, a to na podkladě společného požadavku Českého a Slovenského úřadu bezpečnosti práce, Ústřední rady odborů, České a Slovenské odborové rady a Slovenského báňského úřadu. Dále se upravují vysvětlivky k výkazu Nem Úr 2a-04, a to v návaznosti na ustanovení § 158 zák. č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, jímž se ruší pojem „sociálně zabezpečený nečlen družstva“.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 14 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, roč. 1976, částka 11-12; nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977 a použije se ho poprvé pro sestavení a předložení výkazu Úr 2-02 (01) za rok 1977 a u výkazu Nem Úr 2a-04 za 1. čtvrtletí 1977. Do uvedených výnosů je možno nahlédnout ve všech orgánech státní statistiky.

Přesunout nahoru