Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c33/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1976
Platnost od 28.12.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 2 odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, v dohodě se zúčastněnými orgány výnos ze dne 1. prosince 1976 čj. PO-1133/3-1976, kterým se vydávají zásady řízení a organizace požární ochrany národních výborů.

Ve výnosu se vymezuje organizace požární ochrany jakož i úkoly vyplývající z působnosti při řízení požární ochrany pro ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky, krajské národní výbory a okresní národní výbory

Výnos bude uveřejněn v částce 1/1977 Ústředního věstníku Slovenské socialistické republiky a nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1977.

Přesunout nahoru