Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c33/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1976
Platnost od 28.12.1976
Účinnost od 28.12.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední ředitel Československého filmu

vydal podle § 43 odst. 2 zák. č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a podle § 95 zák. práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací

1. výnos č. 37 ze dne 31. 5. 1976, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích Československého filmu dnem, který stanoví ústřední ředitel Československého filmu. Dnem nabytí účinnosti výnosu pozbývají v příslušné organizaci Československého filmu platnosti:

— výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 29. června 1968 č. 11 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků ústředního ředitelství Čs. filmu a podřízených organizací (reg. v částce 51/1968 Sb.), ve znění výnosů ze dne 22. května 1970 č. 23 (reg. v částce 20/1970 Sb.), ze dne 15. července 1971 č. 27 (reg. v částce 32/1971 Sb.) a ze dne 21. března 1975 č. 35 (reg. v částce 39/1975 Sb.);

— výnos ministra školství a kultury ze dne 31. května 1961 č. j. 24 662/61 o úpravě platových poměrů některých tvůrčích pracovníků Čs. filmu.

Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu a v organizacích Československého filmu.

Ústřední ředitel Československého filmu vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 1. září 1983 č. 54, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele československého filmu z 31. května 1976 č. 37 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. v částce 33/1976 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1983. Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu a ve všech organizacích Československého filmu.

Dnem účinnosti výnosu výnos čj. 51-12430-3156 ze dne 12. září 1984 se zrušují tyto předpisy, popřípadě ta jejich ustanovení, která upravují odměňování technickohospodářských pracovníků: Výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 31. května 1976 č. 37 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. v částce 33/1976 Sb.) ve znění výnosu ze dne 1. září 1983 č. 54 (reg. v částce 6/1984 Sb.). V jednotlivých organizacích platí tyto předpisy do dne, kdy v nich nabude výnos účinnosti.

Ústřední ředitel Československého filmu vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 3. 9. 1986 č. 58, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 ze dne 31. 5. 1976 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 54 ze dne 1. 9. 1983 (výnos č. 37 registrován v částce 33/1976 Sb., výnos č. 54 registrován v částce 6/1984 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 9. 1986. Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu a ve všech organizacích Československého filmu.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje nařízení č. 251/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 33/1976 Sb.).

Přesunout nahoru