Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c31/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1976
Platnost od 23.12.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.01.1994 (305/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federálním ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a federálním ministerstvem národní obrany podle § 29a odst. 2 zákona č. 47/1956 Sb.. o civilním letectví (letecký zákon) ve znění zákona č. 43/1976 Sb. výnos ze dne 24. listopadu 1976 č. j. 24 324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977 a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 21 a 22/1976.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a federálním ministerstvem národní obrany podle § 29a odst. 2 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 28. května 1979 čj. 13 724/79-025, kterým se mění výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. listopadu 1976 čj. 24 324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků. Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 12/1979.

Přesunout nahoru