Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c29/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1976
Platnost od 09.12.1976
Účinnost od 01.12.1976
Zrušeno k 01.01.1979 (o9/c33/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, výnos ze dne 14. října 1976 čj. MH-1785/220/1976, kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra ze dne 12. srpna 1966 čj. MH-VI/2 1634/1966 (reg. v částce 30/1966 Sb.) o vydání seznamu zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení pro obor místního hospodářství ve znění pozdějších výnosů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1976; lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky - správě místního hospodářství a v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru