Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c29/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1976
Platnost od 09.12.1976
Účinnost od 30.11.1976
Zrušeno k 01.10.1978 (o9/c31/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými orgány podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, výnos ze dne 1. listopadu 1976 čj. 5400/76-VŠ, kterým se mění a doplňuje stipendijní řád pro vysoké školy ze dne 25. října 1971 čj. 9999/71/VŠV, uveřejněný v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1971, na straně 130; reg. v částce 36/1971 Sb.

Podle výnosu se přizná, popřípadě zvýší sociální stipendium o 350 Kčs studentce, které se narodí dítě, svobodnému, ovdovělému nebo rozvedenému studentovi, který má dítě v osobní péči a které je výživou odkázáno na něho. Jestliže mají více dětí, zvýší se jim sociální stipendium o 200 Kčs na druhé a každé další dítě.

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR“ v sešitě č. 11 ze dne 30. listopadu 1976; lze do něho nahlédnout na všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na rektorátech vysokých škol a děkanátech fakult.

Přesunout nahoru