Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, k vykonání usnesení vlády Slovenské socialistické republiky č. 368 ze dne 26. 11. 1975, výnos č. PO-442/18-1976 ze dne 1. září 1976 o poskytování studijních podpor žákům denního studia ve studijním oboru pozemní stavby s vnitřním zaměřením požární ochrana.

Výnos se vztahuje na poskytování studijních podpor žákům třetího a čtvrtého ročníku, kteří v denní formě řádného studia studují na škole poskytující úplné střední vzdělání obor pozemní stavby se studijním zaměřením požární ochrana, a upravuje otázky přiznávání výše a zvýšení studijní podpory, jejího vyplácení, popřípadě vrácení.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1976.

Tento výnos se vyhlašuje v Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky a lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky a na krajských a okresních národních výborech.

Přesunout nahoru