Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Účinnost od 29.10.1976
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český báňský úřad v Praze

vydal podle § 11 zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy,

1. Výnos Českého báňského úřadu čj. 1058/30/1976, jimž se zrušují výnosy, kterými bylo povoleno používat při trhacích pracích některé výbušiny a pomůcky pro jejich použití

2. Výnos Českého báňského úřadu čj. 4417/24/1976, kterým se povoluje používat při trhacích pracích důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu II. kategorie OSTRAVIT B

5. Výnos Českého báňského úřadu čj. 4420/28/1976, kterým se povoluje používat trhavinu pro zvláštní účely SEMTEX T 28

7. Výnos Českého báňského úřadu čj. 4383/9/1976, kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu POLON1T 2

10. Výnos Českého báňského úřadu čj. 4386/12/1976, kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu SUPERIT 2

11. Výnos Českého báňského úřadu čj. 4387/13/1976, kterým se povoluje používat důlní skalní trhavinu DANUBAL

17. Výnos Českého báňského úřadu čj. 4393/19/1976, kterým se povoluje používat důlní elektrické rozbušky časované DeR-N/Cu

21. Výnos Českého báňského úřadu čj. 4397/23/1976, kterým se povoluje používat důlní elektrické rozbušky časované DeD-N/Cu

22. Výnos Českého báňského úřadu čj. 5004/32/1976, kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON 20

23. Výnos Českého báňského úřadu čj. 5005/33/1976, kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu PERMON 40

24. Výnos Českého báňského úřadu čj. 5274/31/1976, kterým se povoluje používat povrchovou trhavinu POLONIT 3.

Výnosy nabývají účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů ČSSR a jejich úplný text bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR.

Výnosy jsou k nahlédnutí u Českého báňského úřadu a u všech obvodních báňských úřadů ČSR.

Přesunout nahoru