Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Účinnost od 29.10.1976
Zrušeno k 01.07.1982 (o8/c18/1982 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo

— výnos ze dne 29. června 1976 pod čj. E/PM 600-21.6 1976, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 31. ledna 1968, čj. PM-612-10. 1.1968 (reg. v částce 12/1968 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení,

Do uvedených výnosů lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR, v odboru zdravotnictví NV hl. města Prahy a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Výnosy budou přetištěny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru