Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Účinnost od 29.10.1976
Zrušeno k 30.04.1992 (184/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 22 odst. 1 zák. č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí České socialistické republiky Směrnice čj. PO-2403/1976 ze dne 1. října 1976 o jmenování a povyšování pracovníků požární ochrany do hodností.

Směrnice stanoví podmínky pro jmenování a povyšování do hodností pracovníků požární ochrany ministerstva vnitra České socialistické republiky, inspekcí požární ochrany národních výborů a příslušníků veřejných a závodních požárních útvarů. Součástí Směrnic jsou plánované hodnosti pro jednotlivá funkční místa pracovníků požární ochrany.

Směrnice nabývají účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a jsou uveřejněny v Ústředním věstníku ČSR částka 5/1976.

Platnosti pozbývají pro příslušníky směrnice Ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. PO-2403 ze dne 1. října 1976 o jmenování a povyšování pracovníků požární ochrany do hodností, registrované v částce 25/1976 Sb.

Přesunout nahoru