Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Účinnost od 01.10.1976
Zrušeno k 01.06.1977 (o14/c14/1977 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministr vnitra České socialistické republiky

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu dne 29. září 1976 rozkaz č. 19 o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru posobnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky.

Rozkaz nabyl účinnosti dnem 1. října 1976. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky, na krajských správách Sboru národní bezpečnosti v České socialistické republice a na správě SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Zrušují se ustanovení částí druhé rozkazu ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 9. ledna 1973 č. 1 (reg. v částce 9/1973 Sb.), o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky, včetně přílohy č. 6 a 7.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento rozkaz, pozbývají platností další ustanovení rozkazu ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 9. ledna 1973 č. 1, ve znění rozkazu ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 1. listopadu 1974 č. 21 (reg. v částce 27/1974 Sb.) a rozkazu ministra vnitra České socialistické republiky ze dne 10. února 1975 č. 8 (reg. v částce 10/1975 Sb.).

Přesunout nahoru