Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 1. října 1976, čj. 8825/76 o zřízení státní přírodní rezervace „Rýchory“ k ochraně vrcholové části Rýchorského hřebene s jedinečnou květenou a zachovalými přírodními lesními porosty i vrcholovými rašeliništi.

Výnos o zřízení státní přírodní rezervace spolu s podmínkami k její ochraně a mapou jsou uloženy u ONV Trutnov, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Pardubice a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Přesunout nahoru