Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Účinnost od 29.10.1976
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 33 odst. 1 písm. d) zákona Slovenské národní rady č. 149/1975 Sb.. o archivnictví, výnos ze dne 15. září 1976 čj. LP-222/1976 o způsobu ochrany a o kategorizaci archivních dokumentů.

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení o jeho vydání ve Sbírce zákonů; bude publikován v plném znění v Ústředním věstníku SSR.

Zrušujú sa § 19 a 20 úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 19/1976 Ú. v. SSR o spôsobe ochrany a o kategorizácii archívnych dokumentov (reg. v čiastke 25/1976 Zb.).

Přesunout nahoru