Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c25/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1976
Platnost od 29.10.1976
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo pod čj. SD-3989/76-3 ze dne 1. září 1976 podle § 82 odst. 6 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.), v dohodě se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství, disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy v Slovenské socialistické republice.

Disciplinární řád nabývá účinnosti dnem uveřejnění oznámení o jeho vydání ve Sbírce zákonů; bude uveřejněn v Dopravním zpravodaji, orgánu ministerstva vnitra SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra SSR - správě dopravy a v odborech dopravy krajských národních výborů v SSR.

Přesunout nahoru