Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c24/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1976
Platnost od 20.10.1976
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 30.04.1991 (150/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., vydalo Směrnice o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích.

Směrnice stanoví zásady hospodaření s limitem výdajů na pohoštění, občerstveni a dary. Řídí se jimi ministerstva a ostatní ústřední orgány a jimi řízené státní hospodářské, rozpočtové a příspěvkové organizace a organizace zahraničního obchodu, jakož i národní výbory a jimi řízené a spravované rozpočtové, příspěvkové a státní hospodářské organizace.

Uvedenými směrnicemi se zrušují směrnice pro hospodaření s prostředky pro pohoštění a dary FMF čj. V/1-7229/1970, MF ČSR čj. 294/25 348/1970 a MF SSR čj. 1/1682/1970, uveřejněné vo Finančním zpravodaji č. 3/1970 pod č. 16, vysvětlivky k těmto směrnicím FMF čj. V/1-10 436/1971, MF ČSR čj. 294/22 383/1971 a MF SSR čj. 1/1296/1971, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 4/1971 pod č. 37, jakož i vysvětlivky FMF čj. V/2-20 257/1973, MF ČSR čj. 294/24 904/1973 a MF SSR čj. 1/653/1973 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 11/1973 pod č. 69. Současně se zrušují všechny výjimky poskytnuté v době platnosti směrnic a vysvětlivek.

Směrnice platí od 1. ledna 1977 a jsou otištěny ve Finančním zpravodaji č. 10/1976 pod poř. č. 39; lze do nich nahlédnout ve federálním ministerstvu financí, v ministerstvu financí ČSR, v ministerstvu financí SSR a ve všech ústředních úřadech a orgánech federace a republik.

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku, ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., vydalo směrnici, kterou se mění a doplňuje směrnice o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích. Ve směrnici je promítnuta změna při poskytování drobných upomínkových předmětů, která vyplývá ze Zásad k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválených usnesením vlády ČSSR č. 301/1979 a publikovaných ve Sbírce zákonů č. 27/1979. Směrnice platí od 1. února 1980 a je otištěna ve Finančním zpravodaji č. 1/1980 pod poř. č. 6; lze do ní nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí ČSR, ministerstvu financí SSR a na všech ústředních úřadech a orgánech federace a republik.

(3) Organizace, na které se vztahuje toto nařízení č. 208/1989 Sb., nepoužijí směrnice federálního ministerstva financí č. j. V/2-15 200/1976 ze dne 15. července 1976 o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 10/1976 (registrované v částce 24/1976 Sbírky zákonů).

Přesunout nahoru