Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c21/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1976
Platnost od 22.09.1976
Účinnost od 01.03.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo

4. Výnos ze dne 30. července 1976 čj. 10 383/OEVH/3 o odměňování dělníků v národním podniku Vodohospodářské strojírny Praha.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1976 a je k nahlédnutí na ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR a ve Vodohospodářských strojírnách n. p. Praha.

Pro dělníky, na něž se vztahuje výnos ze dne 27. července 1982 čj. 13 494/OEVH/8/82 pozbývá platnosti výnos MLVH ČSR ze dne 30. června 1976 čj. 10 383/OEVH/3 o odměňování dělníků v národním podniku Vodohospodářské strojírny Praha registrovaný v částce 21/1976 Sb. a doplněk k výnosu o odměňování dělníku v podniku Vodohospodářské strojírny Praha čj. 35 554/OEVH/3 ze dne 8. srpna 1978, který nebyl ve Sbírce zákonů registrován.

Přesunout nahoru