Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c19/1976 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1976
Platnost od 26.08.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, ministerstvem výstavby a techniky SSR a ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 28 zákona SNR č. 7/1958 Sb. SNR, o kulturních památkách, výnos ze dne 28. prosince 1975 čj. 3503/1975-OP o dokumentaci obnovy nemovitých kulturních památek.

Účelem výnosu je zvýšit úroveň a efektivnost přípravy a realizace obnovy nemovitých kulturních památek a zabezpečit vhodné podmínky pro ochranu a zachování kulturně společenských hodnot při každé obnově památky, jakož i jednotný postup při vypracovávání a schvalování dokumentace obnovy památky financované z provozních prostředků.

Výnos byl uveřejněn v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR“, sešit 2 ze dne 29. února 1976 a lze do něj nahlédnout v odborech kultury KNV a Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy, ve Slovenském ústavu památkové péče a ochrany přírody a na ministerstvu kultury SSR.

Přesunout nahoru